Pelet Sparrow

Pelet Sparrow

Cena po toni

34.000 din

Cena ZA paletU

35.700 din (1050kg)

bukov-pelet-sparrow-beograd

Pelet Sparrow do sada pokazao se kao jedan od najkvalitetniji peleta na tržištu. Na osnovu testova koji su sprovedeni na institutima u Beogradu i Beču, pelet Sparrow, zasluženo nosi sertifikat ENplus A2, kao merilo visokog kvaliteta za drvene pelete. Pelet Sparrow izlazi u susret visokim ekološkim standardima, i ispuštajući nizak procenat štetnih gasova koji se dobijaju kao nuzpojava sagorevanja – čuva i vaš životni i radni prostor, a i širu životnu sredinu. Fabrika peleta Sparrow se nalazi u Varvarinu. Fabrika proizvodi godišnje oko 60.000 tona, i najveća je u Srbiji.

Pelet Sparrow – karakteristike

  • Prečnik: f (5,90-6,10) mm;
  • Dužina: L=3, 15-40 mm (cca. 99%);
  • Sitovna analiza: 0,26% < 3,15 mm;
  • Ukupna vlaga: 6,1%;
  • Jedinična gustina: 636 kg/m³;
  • Pepeo: 0,84;
  • Isparljive materije: 72,26%;
  • Neto toplotna moć: 17,3 MJ/kg;
  • Aditivi: 0%
Pelet bukov Sparrow sertifikat EN plus A2

Proizvodnja peleta bukovog peleta Sparrow se odvija kroz nekoliko faza:

1. Skidanje kore bukovog peleta
pelet-bukov-sparrow

Prva faza u proizvodnji bukovog peleta podrazumeva proces skidanja kore. Kora u sebi sadrži veliki procenat jedinjanja koji ne sagorevaju, te se u procesu sagorevanja javljaju nus proizvodi, odnosno pepeo. Odstranjivanjem kore trupci drveta se usitnjavaju u čips.

2. Prerada bukovog peleta

Nakon uklanjanja kore, sledi proces usitnjavanja drvenih trupaca najpre na nivo sečke, potom se nastavlja proces usitnjavanja u vlažnom mlinu. Odnos materijala koji se koriste u procesu prerade je 70% tvrdo drvo i 30% meko drvo, sve u cilju postizanja optimalnog nivoa kvaliteta bukovog peleta kao krajnjeg produkta.

3. Sušenje bukovog peleta
pelet-sparrow

Za dobijanje kvalitetnog peleta najvažniji je process sušenja materijala. Procenat vlage mora biti do 12% nakon izlaska iz rotacionog bubnja, sve u cilju postizanja cca 6% vlage peleta.

4. Separacija bukovog peleta

U procesu razdvajanja krupne i sitne piljevine koristi se separator. Tada se krupna piljevina stavlja u suvi mlin za usitnjavanje, a sitna tj. drvno brašno se direktno ubacuje u veliki silos. Uz pomoć miksera za razbijanje grudvi, iz silosa se piljevinom napajaju prese.

5. Presovanje bukovog peleta
pelet sparrow prodaja

Uz pomoć specijalizovanih presa koje rade po principu kompresovanja prethodno prerađenog materijala, lagerovanog u silosu i uz pomoć dva rolera i matrice, kao krajnji produkt dobija se pelet. Nakon peletiranja, pored peleta kao nus-proizvod dobija se i prašina, koja se pre pakovanja odstranjuje u kese ili džakove uz pomoć aspiracije i otprašivača.

6. Pakovanje bukovog peleta
prodaja-pelet-sparrow-beograd

Pakovanje peleta, na liniji za automatsko pakovanje, u kese od 15 kg ili džambo vreće od 1000 kg predstavlja završnu fazu. Odatle se pelet doprema u skladište I priprema za plasman na tržište


Svi peleti u ponudi

Pelet Propellet, PELETBUKOV

Pelet Propelet

Cena po toni

30.480 din

Cena ZA paletU

32.000 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Bekom A2

Pelet Bekom A2

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Vidi više informacija →
Pelet Gir Standard

Pelet Gir Standard 100% hrast bez kore

Cena po toni

35.715 din

Cena ZA paletU

37.500 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Gir Premium - PELETBUKOV

Pelet Gir Premium

Cena po toni

Nama na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Vidi više informacija →
Pelet Bekom A1

Pelet Bekom ENPlus A1 bez kore

Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Šišarka A2

Pelet Šišarka ENPlus A2 100% čista bukva

Cena po toni

33.000 din

Cena ZA paletU

38.610 din (1170kg)

Vidi više informacija →
Pelet Super Sparrow

Pelet Super Sparrow bez kore

Cena po toni

35.660 din

Cena ZA paletU

37.440 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Šišarka A1

Pelet Šišarka ENplus A1 100% čista bukva

Cena po toni

35.500 din

Cena ZA paletU

41.535 din (1170kg)

Vidi više informacija →
Pelet Bioenergy Point

Pelet Bioenergy Point

Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Numanović Good Wood

Pelet Numanović Good Wood

Cena po toni

30.480 din

Cena ZA paletU

32.000 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Spačva

Pelet Spačva 100% hrast bez kore

Cena po toni

34.760 din

Cena ZA paletU

36.500 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Bioenergy Point Premium 100%

Pelet Bioenergy Point Premium 100%

Cena po toni

34.540 din

Cena ZA paletU

36.270 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Eko Step

Pelet Eko Step 100% bukva

Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest

Cena po toni

32.380 din

Cena ZA paletU

34.000 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Sparrow

Pelet Sparrow

Cena po toni

34.000 din

Cena ZA paletU

35.700 din (1050kg)

Vidi više informacija →