Pelet Numanović Good Wood

Pelet Numanović Good Wood

Cena po toni

28.570 din

Cena ZA paletU

30.000 din (1050kg)

Pelet Numanović Good Wood se dobija u procesu mlevenja bukve, a potom njenog sušenja i presovanja. Pelet Numanović Good Wood bukov pelet se dobija pod visokim pritiskom koji utiče na povećanje temperature samog drveta. Taj proces omogućava stvaranje prirodnog lepka, tako da se u proizvodnji našeg Good Wood peleta ne dodaju smole i druga hemijska vezivna sredstva. Iz tih razloga, naš pelet od drveta, spada u najčistija goriva za grejanje, ne škodeći pritom čovekovom zdravlju i okruženju.

Pelet Numanović Good Wood poseduje evropski setifikata za kvalitet ENplus A2, što dokazuje standard  i kontinuitet u procesu prizvodnje kvaliteta proizvoda.

Pelet Numanović spada u jedne od najkvalitetnijih peleta na tržištu.

Pelet Numanović Good Wood pelet bukva odličnog kvaliteta

Karakteristike

  • Granule našeg bukovog peleta su cilindričnog oblika, prečnika 6mm i dužine 40mm.
  • Sirovinski sastav GoodWood peleta je 80% čvrsto drvo (bukva) i 20% meko drvo (čamovina)
  • Kalorična moć peleta je 17/18,51 MJ/kg
  • Ukupna vlaga u GoodWood peletu je blizu 8%, što našem peletu daje veliku toplotnu moć pri sagorevanju i čini ga jednim od najkvalitetnijih peleta na tržištu.


Svi peleti u ponudi

Pelet Spačva 100% hrast bez kore

Pelet Spačva
Cena po toni

28.570 din

Cena ZA paletU

30.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Numanović Good Wood

Pelet Numanović Good Wood
Cena po toni

28.570 din

Cena ZA paletU

30.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Šišarka ENPlus A2 100% čista bukva

Pelet Šišarka A2
Cena po toni

28.550 din

Cena ZA paletU

33.400 din (1170kg)

Pogledaj

Pelet Šišarka ENplus A1 100% čista bukva

Pelet Šišarka A1
Cena po toni

30.940 din

Cena ZA paletU

36.200 din (1170kg)

Pogledaj

Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest
Cena po toni

30.480 din

Cena ZA paletU

32.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Bioenergy Point 100% bukva

Pelet Bioenergy Point
Cena po toni

32.380 din

Cena ZA paletU

34.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Bioenergy Point Premium 100% bukva

Pelet Bioenergy Point Premium 100%
Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Eko Step 100% bukva

Pelet Eko Step
Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Sparrow

Pelet Sparrow
Cena po toni

31.900 din

Cena ZA paletU

33.495 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Super Sparrow ENPlus A1 bez kore

Pelet Super Sparrow
Cena po toni

34.280 din

Cena ZA paletU

36.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Gir Standard 100% hrast bez kore

Pelet Gir Standard
Cena po toni

34.000 din

Cena ZA paletU

35.700 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Gir Premium

Pelet Gir Premium - PELETBUKOV
Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj

Pelet Bekom A2

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj

Pelet Bekom ENPlus A1 bez kore

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj

Pelet Radanović 100% bukva bez kore

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj