Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest

Cena po toni

32.380 din

Cena ZA paletU

34.000 din (1050kg)

Pelet Ivanjica Crown Forest prolazi kroz specifičan proces proizvodnje, i proizvodi se od bukovog drveta. Odmah nakon pregleda sirovine i pripremanja, počinje se sa procesom mlevenja gde se dobija bukova sečka koja se dalje skladišti u silosu. Bukova sečka se uz pomoć pužnog transportera dalje transportuje iz silosa do mlina gde se sečka usitnjava do konačne granulacije. Nakon granulacije prelazi se na sušenje sirovine u sušari iz koje se daljim transportom sirovina dobavlja do presa koje predstavljaju konačan put u dobijanju drvnog bukovog peleta. Daljim putem od presa pelet se skladišti u silosima za skladištenje peleta odakle se pelet Ivanjica Crown Forest dalje transportuje do dela sa pakericama, mašinama koje pakuju pelet u džakove ili u jambo vreće. Nakon završenog procesa pelet Ivanjica Crown

Forest se slaže na palete i strečuje, a kasnije odlaže u magacin iz kog se dalje transportuje do kupca. Pelet Ivanjica Crown Forest se pakuje u džakove od 15kg, a na paleti ima 70 džakova peleta ili 1050kg. Pelet Crown Forest je jedan od najkvalitetnijih bukovih peleta koji se može pronaći kod nas u na našem tržištu. Pored prodaje peleta na našem tržištu pelet Crown Forest se izvozi i u zemlje Evropske Unije. Pelet Crown Forest ima veliki broj zadovoljnih kupaca, a kao dokaz tome je da samo kupuju ovu vrstu peleta.

Pelet Ivanjica Crown Forest karakteristike

ParametarJedinica mereVrednost
PrecnikMM6 mm
DužinaMM20 +/- 5.0
Vlažnost%6.0 (<8.0)
Sadržaj pepela%0.6
Mehanička izdržljivost%1.8
Dodaci sastavu%Nema
GustinaKG/M3650<
X < 720
Kalorična vrednostMJ/KG18.8 (<18.0)
FormaldehidCH2ONema
RadioaktivnostSVNema
Teški metaliMG/KGIspod granice
Hlor%0.012 (<0.02)
Sumpor%0.011 (<0.04)
Azot%0.08 (<0.3)
pelet cena- cena peleta
pelet-ivanjica-prodaja-beograd
pelet-bukov-ivanjica
pelet-ivanjca-cena
pelet cena - cena peleta


Svi peleti u ponudi

Pelet Propellet, PELETBUKOV

Pelet Propelet

Cena po toni

30.480 din

Cena ZA paletU

32.000 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Bekom A2

Pelet Bekom A2

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Vidi više informacija →
Pelet Gir Standard

Pelet Gir Standard 100% hrast bez kore

Cena po toni

35.715 din

Cena ZA paletU

37.500 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Gir Premium - PELETBUKOV

Pelet Gir Premium

Cena po toni

Nama na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Vidi više informacija →
Pelet Bekom A1

Pelet Bekom ENPlus A1 bez kore

Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Šišarka A2

Pelet Šišarka ENPlus A2 100% čista bukva

Cena po toni

33.000 din

Cena ZA paletU

38.610 din (1170kg)

Vidi više informacija →
Pelet Super Sparrow

Pelet Super Sparrow bez kore

Cena po toni

35.660 din

Cena ZA paletU

37.440 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Šišarka A1

Pelet Šišarka ENplus A1 100% čista bukva

Cena po toni

35.500 din

Cena ZA paletU

41.535 din (1170kg)

Vidi više informacija →
Pelet Bioenergy Point

Pelet Bioenergy Point

Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Numanović Good Wood

Pelet Numanović Good Wood

Cena po toni

30.480 din

Cena ZA paletU

32.000 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Spačva

Pelet Spačva 100% hrast bez kore

Cena po toni

34.760 din

Cena ZA paletU

36.500 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Bioenergy Point Premium 100%

Pelet Bioenergy Point Premium 100%

Cena po toni

34.540 din

Cena ZA paletU

36.270 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Eko Step

Pelet Eko Step 100% bukva

Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest

Cena po toni

32.380 din

Cena ZA paletU

34.000 din (1050kg)

Vidi više informacija →
Pelet Sparrow

Pelet Sparrow

Cena po toni

34.000 din

Cena ZA paletU

35.700 din (1050kg)

Vidi više informacija →