Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest

Cena po toni

25.720 din

Cena ZA paletU

27.000 din (1050kg)

Pelet Ivanjica Crown Forest prolazi kroz specifičan proces proizvodnje, i proizvodi se od bukovog drveta. Odmah nakon pregleda sirovine i pripremanja, počinje se sa procesom mlevenja gde se dobija bukova sečka koja se dalje skladišti u silosu. Bukova sečka se uz pomoć pužnog transportera dalje transportuje iz silosa do mlina gde se sečka usitnjava do konačne granulacije. Nakon granulacije prelazi se na sušenje sirovine u sušari iz koje se daljim transportom sirovina dobavlja do presa koje predstavljaju konačan put u dobijanju drvnog bukovog peleta. Daljim putem od presa pelet se skladišti u silosima za skladištenje peleta odakle se pelet Ivanjica Crown Forest dalje transportuje do dela sa pakericama, mašinama koje pakuju pelet u džakove ili u jambo vreće. Nakon završenog procesa pelet Ivanjica Crown

Forest se slaže na palete i strečuje, a kasnije odlaže u magacin iz kog se dalje transportuje do kupca. Pelet Ivanjica Crown Forest se pakuje u džakove od 15kg, a na paleti ima 70 džakova peleta ili 1050kg. Pelet Crown Forest je jedan od najkvalitetnijih bukovih peleta koji se može pronaći kod nas u na našem tržištu. Pored prodaje peleta na našem tržištu pelet Crown Forest se izvozi i u zemlje Evropske Unije. Pelet Crown Forest ima veliki broj zadovoljnih kupaca, a kao dokaz tome je da samo kupuju ovu vrstu peleta.

Pelet Ivanjica Crown Forest karakteristike

ParametarJedinica mereVrednost
PrecnikMM6 mm
DužinaMM20 +/- 5.0
Vlažnost%6.0 (<8.0)
Sadržaj pepela%0.6
Mehanička izdržljivost%1.8
Dodaci sastavu%Nema
GustinaKG/M3650<
X < 720
Kalorična vrednostMJ/KG18.8 (<18.0)
FormaldehidCH2ONema
RadioaktivnostSVNema
Teški metaliMG/KGIspod granice
Hlor%0.012 (<0.02)
Sumpor%0.011 (<0.04)
Azot%0.08 (<0.3)
pelet cena- cena peleta
pelet-ivanjica-prodaja-beograd
pelet-bukov-ivanjica
pelet-ivanjca-cena
pelet cena - cena peleta


Svi peleti u ponudi

Pelet Numanović Good Wood

Pelet Numanović Good Wood
Cena po toni

23.430 din

Cena ZA paletU

24.600 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet S Biom 100% bukva

Cena po toni

24.570 din

Cena ZA paletU

25.600 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest
Cena po toni

25.720 din

Cena ZA paletU

27.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Sparrow

Pelet Sparrow
Cena po toni

27.000 din

Cena ZA paletU

28.350 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Super Sparrow ENPlus A1 bez kore

Cena po toni

28.200 din

Cena ZA paletU

29.610 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Eko Step 100% bukva

Pelet Eko Step
Cena po toni

28.000 din

Cena ZA paletU

29.400 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Šišarka ENPlus A2 100% čista bukva

Pelet Šišarka A2
Cena po toni

27.520 din

Cena ZA paletU

32.200 din (1170kg)

Pogledaj

Pelet Šišarka ENplus A1 100% čista bukva

Pelet Šišarka A1
Cena po toni

29.500 din

Cena ZA paletU

34.500 din (1170kg)

Pogledaj

Pelet Bioenergy Point 100% bukva

Pelet Bioenergy Point
Cena po toni

28.000 din

Cena ZA paletU

29.400 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Bioenergy Point Premium 100% bukva

Pelet Bioenergy Point Premium 100%
Cena po toni

28.580 din

Cena ZA paletU

30.009 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Spačva 100% hrast bez kore

Pelet Spačva
Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj

Pelet Gir Standard

Pelet Gir Standard
Cena po toni

28.570 din

Cena ZA paletU

30.000 din (1050kg)

Pogledaj