Pelet Šišarka A2

Pelet Šišarka ENPlus A2 100% čista bukva

Cena po toni

33.000 din

Cena ZA paletU

38.610 din (1170kg)

Pelet Šišarka je pelet vrhunskog kvaliteta i proizvodi se samo od čistog bukovog drvreta. Samim takvim postupkom proizvodnje, pelet šišarka poseduje sertifikate o kvalitetu. Jedan setifikat o kvalitetu peleta je ENplus A2 a drugi sertifikat je ENplus A1.

Pelet šišarka koji ima setifikat ENplus A2 se proizvodi mlevenjem bukovih trupaca bez skidanja kore.

Pelet šišarka koji ima setifikat Enplus A1 se proizvodi mlevenjem bukovih trupaca sa kojih se prethodno skida kora.

Ovakvim načinom proizvodnje se dobija nakvalitetniji pelet koji se može pronaći kod nas na tržištu, a dokaz tome su setifikati koji poseduje. Pelet šišarka se se proizvodi isljučivo od bukovog drveta, i samim takvim postupkom proizvodnje poseduje najveću moguću kaloričnu vrednost, niski porcenat vlage i minimalni procenat pepela koji je ispod 0,7%.

Za više informacija možete se informisati na sajtu proizvođača.
www.sisarka.com

Pelet Šišarka – izgled i karakteristike


Svi peleti u ponudi

Pelet Numanović Good Wood

Pelet Numanović Good Wood
Cena po toni

30.480 din

Cena ZA paletU

32.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Spačva 100% hrast bez kore

Pelet Spačva
Cena po toni

31.000 din

Cena ZA paletU

32.500 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Radanović 100% bukva bez kore

Cena po toni

31.900 din

Cena ZA paletU

33.500 din (1.050kg)

Pogledaj

Pelet Ivanjica Crown Forest

Pelet Ivanjica Crown Forest
Cena po toni

32.380 din

Cena ZA paletU

34.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Bioenergy Point 100% bukva

Pelet Bioenergy Point
Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Šišarka ENPlus A2 100% čista bukva

Pelet Šišarka A2
Cena po toni

33.000 din

Cena ZA paletU

38.610 din (1170kg)

Pogledaj

Pelet Šišarka ENplus A1 100% čista bukva

Pelet Šišarka A1
Cena po toni

35.500 din

Cena ZA paletU

41.535 din (1170kg)

Pogledaj

Pelet Eko Step 100% bukva

Pelet Eko Step
Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Sparrow

Pelet Sparrow
Cena po toni

33.430 din

Cena ZA paletU

35.100 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Super Sparrow ENPlus A1 bez kore

Pelet Super Sparrow
Cena po toni

35.240 din

Cena ZA paletU

37.000 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Bioenergy Point Premium 100% bukva

Pelet Bioenergy Point Premium 100%
Cena po toni

34.540 din

Cena ZA paletU

36.270 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Gir Standard 100% hrast bez kore

Pelet Gir Standard
Cena po toni

34.760 din

Cena ZA paletU

36.500 din (1050kg)

Pogledaj

Pelet Gir Premium

Pelet Gir Premium - PELETBUKOV
Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj

Pelet Bekom A2

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj

Pelet Bekom ENPlus A1 bez kore

Cena po toni

Nema na stanju

Cena ZA paletU

Nema na stanju

Pogledaj