Pelet Star Jela i njegova proizvodnja se obavlja u Prijepolju. Kako se geografski nalazi na tromeđi Srbije, Bosne i Crne Gore gde su velika prostranstva listopadnih i četinarskih šuma takvog je i sastava pelet. Pelet Star Jela je siovinski napravljen od 80% bukve i 20% jele i četinaskog drveta. Pelet Star Jela se proizvodi pod brendom Biostar od 2013. godine. Kao dokaz o kvalitetu peleta, fabrika za ovaj poizvod i brend Biostar pelet poseduje evropski setifikat izdat od ovlašćene labaratorije u Beču. Pelet Star Jela poseduje setifi kat za kvalitet Enplus A2.  Pored inostranog sertifikata pelet Star Jela poseduje i domaći sertifikat za kvalitet dobijen iz labaratorije Jugoinspekt Beograd. Fabrika peleta Star Jela je u postupku dobijanja i novog setifikata Enplus A1 i u pripremama je za njegovu proizvodnju. Godišnji proizvodni kapacitet fabrike je preko 50.000 tona peleta. Pelet se pakuje u džakovima od 15kg, a na paleti ima ukupno 70 džaka peleta ili 1.050kg. Pored ovakvog pakovanja, fabrika za velike sisteme grejanja pakuje pelet u Big Bag vrećama po 1.000kg.

Karakteristike peleta „Star Jela“:

Prečnik:
Dužina:
Vlaga:
Pepeo: 
Neto kalorična vrednost : 
Standard kvaliteta:
Neto: