bukov-pelet-sparrow-beogradPelet Sparrow do sada pokazao se kao jedan od najkvalitetniji peleta na tržištu. Na osnovu testova koji su sprovedeni na institutima u Beogradu i Beču, pelet Sparrow, zasluženo nosi sertifikat ENplus A2, kao merilo visokog kvaliteta za drvene pelete. Pelet Sparrow izlazi u susret visokim ekološkim standardima, i ispuštajući nizak procenat štetnih gasova koji se dobijaju kao nuzpojava sagorevanja – čuva i vaš životni i radni prostor, a i širu životnu sredinu. Fabrika peleta Sparrow se nalazi u Varvarinu. Fabrika proizvodi godišnje oko 60.000 tona, i najveća je u Srbiji.

Pelet Sparrow – karakteristike

  • Prečnik: f (5,90-6,10) mm;Pelet bukov Sparrow sertifikat EN plus A2
  • Dužina: L=3, 15-40 mm (cca. 99%);
  • Sitovna analiza: 0,26% <3,15 mm;
  • Ukupna vlaga: 6,1%;
  • Jedinična gustina: 636 kg/m³;
  • Pepeo: 0,84;
  • Isparljive materije: 72,26%;
  • Neto toplotna moć: 17,3 MJ/kg;
  • Aditivi: 0%

Proizvodnja peleta bukovog peleta Sparrow se odvija kroz nekoliko faza:

1. Skidanje kore bukovog peleta

pelet-bukov-sparrowPrva faza u proizvodnji bukovog peleta podrazumeva proces skidanja kore. Kora u sebi sadrži veliki procenat jedinjanja koji ne sagorevaju, te se u procesu sagorevanja javljaju nus proizvodi, odnosno pepeo. Odstranjivanjem kore trupci drveta se usitnjavaju u čips

2. Prerada bukovog peleta

Nakon uklanjanja kore, sledi proces usitnjavanja drvenih trupaca najpre na nivo sečke, potom se nastavlja proces usitnjavanja u vlažnom mlinu. Odnos materijala koji se koriste u procesu prerade je 70% tvrdo drvo i 30% meko drvo, sve u cilju postizanja optimalnog nivoa kvaliteta bukovog peleta kao krajnjeg produkta.

3. Sušenje bukovog peleta

pelet-sparrowZa dobijanje kvalitetnog peleta najvažniji je process sušenja materijala. Procenat vlage mora biti do 12% nakon izlaska iz rotacionog bubnja, sve u cilju postizanja cca 6% vlage peleta.

4. Separacija bukovog peleta

U procesu razdvajanja krupne i sitne piljevine koristi se separator. Tada se krupna piljevina stavlja u suvi mlin za usitnjavanje, a sitna tj. drvno brašno se direktno ubacuje u veliki silos. Uz pomoć miksera za razbijanje grudvi, iz silosa se piljevinom napajaju prese.

5. Presovanje bukovog peleta

pelet sparrow prodajaUz pomoć specijalizovanih presa koje rade po principu kompresovanja prethodno prerađenog materijala, lagerovanog u silosu i uz pomoć dva rolera i matrice, kao krajnji produkt dobija se pelet. Nakon peletiranja, pored peleta kao nus-proizvod dobija se i prašina, koja se pre pakovanja odstranjuje u kese ili džakove uz pomoć aspiracije i otprašivača.

6. Pakovanje bukovog peleta

Pakovanje peleta, na liniji za automatsko pakovanje, u kese od 15 kg ili džambo vreće od 1000 kg predstavlja završnu fazu. Odatle se pelet doprema u skladište I priprema za plasman na tržišteprodaja-pelet-sparrow-beograd