Pelet Šišarka je pelet vrhunskog kvaliteta i proizvodi se samo od čistog bukovog drvreta. Samim takvim postupkom proizvodnje, pelet šišarka poseduje sertifikate o kvalitetu. Jedan setifikat o kvalitetu peleta je ENplus A2 a drugi sertifikat je ENplus A1. Pelet šišarka koji ima setifikat ENplus A2 se proizvodi mlevenjem bukovih trupaca bez skidanja kore. Pelet šišarka koji ima setifikat Enplus A1 se proizvodi mlevenjem bukovih trupaca sa kojih se prethodno skida kora. Ovakvim načinom proizvodnje se dobija nakvalitetniji pelet koji se može pronaći kod nas na tržištu, a dokaz tome su setifikati koji poseduje. Pelet šišarka se se proizvodi isljučivo od bukovog drveta, i samim takvim postupkom proizvodnje poseduje najveću moguću kaloričnu vrednost, niski porcenat vlage i minimalni procenat pepela koji je ispod 0,7%.
Za više informacija možete se informisati na sajtu proizvođača.
www.sisarka.com

Pelet Šišarka – izgled i karakteristike