Naš GoodWood pelet se dobija u procesu mlevenja bukve, a potom njenog sušenja i presovanja. GoodWood bukov pelet se dobija pod visokim pritiskom koji utiče na povećanje temperature samog drveta. Taj proces omogućava stvaranje prirodnog lepka, tako da se u proizvodnji našeg GoodWood peleta ne dodaju smole i druga hemijska vezivna sredstva. Iz tih razloga, naš pelet od drveta, spada u najčistija goriva za grejanje, ne škodeći pritom čovekovom zdravlju i okruženju.

Pelet Numanović Good Wood pelet bukva odličnog kvaliteta

Karakteristike

  • Granule našeg bukovog peleta su cilindričnog oblika, prečnika 6mm i dužine 40mm.
  • Sirovinski sastav GoodWood peleta je 80% čvrsto drvo (bukva) i 20% meko drvo (čamovina)
  • Kalorična moć peleta je 17/18,51 MJ/kg
  • Ukupna vlaga u GoodWood peletu je blizu 8%, što našem peletu daje veliku toplotnu moć pri sagorevanju i čini ga jednim od najkvalitetnijih peleta na tržištu.