pelet-bukov-ivanjicapelet-ivanjca-cenaPelet Ivanjica Crown Forest prolazi kroz specifičan proces proizvodnje, i proizvodi se od bukovog drveta. Odmah nakon pregleda sirovine i pripremanja, počinje se sa procesom mlevenja gde se dobija bukova sečka koja se dalje skladišti u silosu. Bukova sečka se uz pomoć pužnog transportera dalje transportuje iz silosa do mlina gde se sečka usitnjava do konačne granulacije. Nakon granulacije prelazi se na sušenje sirovine u sušari iz koje se daljim transportom sirovina dobavlja do presa koje predstavljaju konačan put u dobijanju drvnog bukovog peleta. Daljim putem od presa pelet se skladišti u silosima za skladištenje peleta odakle se pelet Ivanjica Crown Forest dalje transportuje do dela sa pakericama, mašinama koje pakuju pelet u džakove ili u jambo vreće. Nakon završenog procesa pelet Ivanjica Crown

pelet cena- cena peleta

pelet-ivanjica-prodaja-beogradForest se slaže na palete i strečuje, a kasnije odlaže u magacin iz kog se dalje transportuje do kupca. Pelet Ivanjica Crown Forest se pakuje u džakove od 15kg, a na paleti ima 70 džakova peleta ili 1050kg. Pelet Crown Forest je jedan od najkvalitetnijih bukovih peleta koji se može pronaći kod nas u na našem tržištu. Pored prodaje peleta na našem tržištu pelet Crown Forest se izvozi i u zemlje Evropske Unije. Pelet Crown Forest ima veliki broj zadovoljnih kupaca, a kao dokaz tome je da samo kupuju ovu vrstu peleta.

Pelet Ivanjica Crown Forest karakteristike

ParametarJedinica mereVrednost
PrecnikMM6 mm
DužinaMM20 +/- 5.0
Vlažnost%6.0 (<8.0)
Sadržaj pepela%0.6
Mehanička izdržljivost%1.8
Dodaci sastavu%Nema
GustinaKG/M3650
Kalorična vrednostMJ/KG18.8 (<18.0)
FormaldehidCH2ONema
RadioaktivnostSVNema
Teški metaliMG/KGIspod granice
Hlor%0.012 (<0.02)
Sumpor%0.011 (<0.04)
Azot%0.08 (<0.3)

pelet cena - cena peleta