Pelet Bioenergy Point Premium 100% bukva bez kore . To je pelet koji je nastao usavršavanjem proizvodnje drvenog bukovog peleta. Pelet Bioenergy Point Premium je pelet 100 % bukov pelet. Pri proizvodnji ovog peleta se koristi isključivo samo bukovo drvo, bez dodatka primesa ili bilo koje druge vrste drveta. Razlika između peleta Bioenergy Point i Bioenergy Point Premium peleta je  što se pri proizvodnji prvo vrši pranje bukovih trupaca, pa kompleto otkoravanje tj. skidanje kore sa drveta. Na taj način dobijamo Pelet Bioenergy Point Premium. Zbog ovakvog načina proizvodnje gde se skida kora pre početka drobljenja drveta u bukovu sečku, ovaj pelet je vrhunskog kvalitea i spada u sam vrh po kvalitetu, kako kod nas tako i u inostranstvu.

U Srbiji ne postoji ni jedna fabrika koja ima ovakav proces proizvodnje. Zbog ovakvog načina proizvodnje peleta, dobijamo pelet vrhunskog kvaliteta koji sadrži procenat pepela ispod 1%.

 Pelet Bioenergy Point Premium poseduje Jugoinspektov sertifikat, kao i evropski sertifikat izdat iz labaratorije u Beču ENplus A2 za kvalitet najvišeg nivoa. Ovaj setifikat je sertifikat za pelet koji je priznat svuda u svetu, i to je dokaz za kvalitet ovog peleta.

Zbog ovakvog načina proizvodnje i dobijenog kvaliteta Bioenergy Point Premium je pogodan i za male kaminske sobne peći, zato što ostavlja mali procent pepela pri sagorevanju peleta.

Opširnije o proizvodnji i kvalitetu bukovog peleta Bioenergy Point gde je sve detaljno opisano i gde je predstavljen i sertifikat ENplus A2 možete videti na stranici pelet Bioenergy Point.

Preporučujemo da pogledate i
Pelet Bioenergy Point